Skip to main content

Culture and Creativity

Taikos rūmai (Haga, Nyderlandai)

Hagoje esantys Taikos rūmai atspindi taikos Europoje istoriją. Rūmai inauguruoti 1913 m., tačiau Pirmoji pasaulio taikos konferencija, vainikavusi XIX a. taikos judėjimą, kurį rėmė daugybė Europos intelektualų Hagoje įvyko jau 1899 m.

Taikos rūmuose nuo XX a. pradžios, tiksliau – nuo 1913 m. vyko taikos konferencijos, per kurias siekta reguliuoti ginklavimosi varžybas ir arbitražo būdu spręsti tarptautinius ginčus.

Ši veikla tebetęsiama, nes Taikos rūmuose įsikūrė daug teisminių institucijų (Tarptautinis Teisingumo Teismas, Nuolatinis arbitražo teismas, Hagos tarptautinės teisės akademija). Rūmai, kuriuose puoselėjamos tokios vertybės kaip taika ir teisingumas, dažnai pavadinami tarptautinės teisės būstine.

Daugiau informacijos apie paveldo vietos parinkimą rasite atrankos grupės ataskaitoje.