Skip to main content

Culture and Creativity

Palác míru (Haag, Nizozemsko)

Palác míru v Haagu zachycuje dějiny míru v Evropě. Palác byl otevřen v roce 1913, ale již v roce 1899 hostil Haag první světovou mírovou konferenci, která završila mírové hnutí devatenáctého století, do nějž se zapojilo mnoho evropských intelektuálů.

V Paláci míru se na začátku 20. století, konkrétně od roku 1913, konaly mezinárodní mírové konference, jejichž cílem byla regulace zbrojení a urovnávání mezinárodních sporů prostřednictvím smírčích řízení.

Toto úsilí pokračuje i dnes, neboť Palác míru je sídlem řady soudních institucí (Mezinárodní soudní dvůr, Stálý rozhodčí soud, Haagská akademie mezinárodního práva) a ztělesňuje hodnoty míru a spravedlnosti. Často se mu říká sídlo mezinárodního práva.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.