Skip to main content

Culture and Creativity

Palača miru, Haag, Nizozemska

Palača miru v Haagu orisuje zgodovino miru v Evropi. Še pred njenim odprtjem leta 1913 je Haag leta 1899 gostil prvo svetovno mirovno konferenco, ki je pomenila vrhunec mirovnega gibanja 19. stoletja, v katerem so sodelovali številni evropski intelektualci.

V zgodnjem 20. stoletju so od leta 1913 v Palači miru potekale mednarodne mirovne konference, namenjene reguliranju oboroževalne tekme in reševanju mednarodnih sporov z arbitražo.

To delo se nadaljuje še danes, ko je Palača miru sedež številnih pravosodnih institucij (Meddržavnega sodišča, Stalnega arbitražnega sodišča, Haaške akademije za mednarodno pravo), in simbolizira vrednote miru in pravičnosti. Pogosto se imenuje sedež mednarodnega prava.

Več informacij o izboru spomeniškega območja je na voljo v poročilu žirije.