Skip to main content

Culture and Creativity

Palác mieru (Haag, Holandsko)

Palác mieru v Haagu zachytáva históriu mieru v Európe. Pred jeho otvorením v roku 1913 sa v Haagu konala prvá svetová mierová konferencia (1899), ktorá bola vyvrcholením mierového snaženia mnohých európskych intelektuálov 19. storočia.

V Paláci mieru sa začiatkom 20. storočia počnúc rokom 1913 konali medzinárodné mierové konferencie. Ich cieľom bola regulácia zbrojenia a urovnávanie medzinárodných sporov prostredníctvom zmierovacích konaní.

Táto práca pokračuje dodnes, keďže Palác mieru je sídlom mnohých súdnych inštitúcií (Medzinárodný súdny dvor, Stály rozhodcovský súd, Haagska akadémia medzinárodného práva) a stelesňuje hodnoty mieru a spravodlivosti. Často sa nazýva sídlom medzinárodného práva.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.