Skip to main content

Culture and Creativity

Europeiska kulturarvsplatser

Det europeiska kulturarvsmärket ges till platser som haft en stor roll i Europas utveckling. De här platserna symboliserar europeiska ideal och värden och belyser europeisk historia och integration, allt sedan civilisationens begynnelse till det Europa vi ser i dag.

Sedan 2013 har platserna valts ut för sitt symboliska värde, sin roll i Europas historia och den verksamhet de erbjuder. Kulturarvet för EU och invånarna närmare varandra.

Det europeiska kulturarvsmärket är unikt

Det europeiska kulturarvsmärket skiljer sig från Unescos världsarvslista på flera sätt.

De europeiska kulturarvsplatserna kan berätta en historia om Europa på ett levande sätt.

Fokus ligger på att främja de symboliska europeiska värdena och de här platsernas betydelse för Europas historia och kultur. De erbjuder också värdefull utbildningsverksamhet, särskilt för barn och unga.

Du kan besöka kulturarvsplatserna en och en, men även se dem som en del av ett nätverk för att få en verklig känsla av bredden och omfattningen av vad Europa har att erbjuda och vad Europa har uppnått.

Europeiska kulturarvsplatser

60 platser har fått det europeiska kulturarvsmärket.