Skip to main content

Culture and Creativity

Münster och Osnabrück – där westfaliska freden ingicks (Tyskland)

Begreppet westfaliska freden omfattar alla de fredsfördrag som förhandlades fram i städerna Münster och Osnabrück 1648.

Fördragen satte punkt för trettioåriga kriget (1618–1648) – ett krig mellan alla europeiska stormakter, men också ett religionskrig.

Här avslutades även det nederländska frihetskriget 1568–1648 då Nederländerna frigjorde sig från Spanien. Westfaliska freden lade grunden till statsbegreppet och den internationella rätten. De principer som utvecklades där lever fortfarande kvar och har varit avgörande för att forma det Europa vi har i dag.

Läs mer i juryns rapport om varför de här städerna har valts ut.