Skip to main content

Culture and Creativity

Мюнстер и Оснабрюк — обекти, свързани с Вестфалския мир, Германия

Под Вестфалски мир се разбират всички мирни договори, по които са водени преговори и е постигнато споразумение в градовете Мюнстер и Оснабрюк през 1648 г.

С тях се слага край на Тридесетгодишната война (1618—1648 г.), в която участват всички големи европейски сили и която е не само конфликт между държави, но и между религии.

Освен това с конфликта приключва войната за независимост на Нидерландия от Испания (1568—1648 г.). Вестфалският мир е важно събитие в развитието на държавата и на международното право. Принципите, разработени в неговите рамки, остават в сила и допринасят за оформянето на реда в днешна Европа.

Научете повече за избора на този обект от доклада на журито.