Skip to main content

Culture and Creativity

Обекти със Знак за европейско наследство

Европейските обекти на културното наследство представят важни етапи в създаването на съвременна Европа. Като се започне от зората на цивилизацията и се стигне до съвременна Европа, тези обекти са израз и символ на европейските идеали, ценности, история и интеграция.

Тези обекти се избират от 2013 г. насам заради символичния си характер, ролята, която играят в европейската история, и дейностите, които предлагат. Тези обекти допринасят за сближаването на Европейския съюз и неговите граждани.

Уникалност на Знака за европейско наследство

Между Знака за европейско наследство и списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство има някои различия.

Обектите на европейското наследство вдъхват живот на наративното послание за Европа и на историята, която стои зад него.

Те имат за цел популяризиране на символните европейски ценности и на важната роля, която тези обекти играят в историята и културата на Европа. Тези обекти предлагат и ценни образователни дейности, особено за младите хора.

Обектите на европейското наследство могат да бъдат посещавани поотделно или като част от мрежа. Посетителите могат да придобият реална представа за обхвата и мащаба на предлаганото и постигнатото от Европа.

Обекти, получили Знак за европейско наследство

Определени са 60 обекта.