Skip to main content

Culture and Creativity

Европейският квартал на Страсбург (Франция)

От създаването му след Втората световна война в европейския квартал на Страсбург са разположени Съветът на Европа, Европейският съд по правата на човека и Европейският парламент. Той е свидетелство за европейската интеграция, защитата на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава.