Skip to main content

Culture and Creativity

EU-kvarteret i Strasbourg (Strasbourg, Frankrike)

EU-kvarteret i Strasbourg byggdes efter andra världskriget och är säte för Europarådet, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europaparlamentet. Kvarteret vittnar om europeisk integration, försvaret av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstaten.