Skip to main content

Culture and Creativity

Dzielnica europejska w Strasburgu (Francja)

Od momentu jej powstania po zakończeniu II wojny światowej, dzielnica europejska w Strasburgu jest siedzibą Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Parlamentu Europejskiego. Miejsce to jest świadectwem integracji europejskiej oraz symbolem ochrony praw człowieka, demokracji i praworządności.