Skip to main content

Culture and Creativity

Europska četvrt u Strasbourgu (Strasbourg, Francuska)

Od njezina nastanka nakon Drugoga svjetskog rata, u Europskoj četvrti u Strasbourgu smjestili su se Vijeće Europe, Europski sud za ljudska prava i Europski parlament, jedno od tijela Europske unije. Četvrt svjedoči o vrijednostima europske integracije, obrane ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.