Skip to main content

Culture and Creativity

ES iestāžu rajons Strasbūrā (Strasbūra, Francija)

Kopš tā izveides pēc Otrā pasaules kara Eiropas rajons Strasbūrā kalpo par mājokli Eiropas Padomei, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Eiropas Savienības Parlamentam. Šis rajons ir liecinieks Eiropas integrācijai, cilvēktiesību aizsardzībai, demokrātijai un tiesiskumam.