Skip to main content

Culture and Creativity

Europese wijk van Straatsburg, Frankrijk)

Sinds de aanleg ervan na de Tweede Wereldoorlog huisvest de Europese wijk van Straatsburg de Raad van Europa, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Parlement van de Europese Unie. De wijk symboliseert de Europese integratie, de verdediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.