Skip to main content

Culture and Creativity

Живото наследство на Сентендре (Унгария)

Град Сентендре датира от римско време, но обликът му днес се влияе предимно от присъствието на сръбските бежанци от края на 17-и век насам. Характерът на града се определя от влиянието на трансграничните политически и културни връзки. Той претърпява ръководено от културата градско развитие, в което културното наследство играе важна роля, и позволява на града да служи като мост между различните европейски културни области на изток и запад, Балканския и Карпатския басейн и католическото и православното християнство. Близостта до Будапеща представлява постоянно предизвикателство за града.

Сентендре се характеризира с дух на многоетническа и религиозна търпимост, градска устойчивост и творчество от края на 17-и век насам, които са следствие от трансграничното му местоположение. Връзките по поречието на река Дунав и постоянното съжителство между унгарското и сръбското му население и други култури превръщат града в място за мирно съвместно съществуване, интегриране и продуктивен обмен, като му придават уникален архитектурен облик. Смесването на източни и западни култури в емблематично място за творческа свобода по време на тоталитарните режими определя духа на града, като живото наследство може да бъде видяно и днес.