Skip to main content

Culture and Creativity

Živé dedičstvo mesta Szentendre (Maďarsko)

História mesta Szentendre siaha až do rímskeho obdobia, ale na jeho vzhľad v súčasnosti mali vplyv najmä srbskí utečenci od konca 17. storočia. Charakter mesta sa formoval na základe cezhraničných politických a kultúrnych väzieb. Kultúrne dedičstvo malo kľúčový vplyv na rozvoj mesta, vďaka čomu mesto fungovalo ako most medzi rôznymi európskymi kultúrnymi oblasťami od východu na západ, medzi oblasťami Balkánu a Karpatskej kotliny, či oblasťami praktizujúcimi katolícke a ortodoxné kresťanstvo. Blízkosť Budapešti predstavovala pre mesto neustálu výzvu.

Mesto Szentendre sa od konca 17. storočia vyznačuje duchom multietnickej a náboženskej tolerancie, mestskej odolnosti a kreativity, najmä vďaka svojej polohe blízko hraníc. Vďaka spojeniam po rieke Dunaj a úspešnému spolunažívaniu maďarského a srbského obyvateľstva a iných kultúr sa mesto stalo miestom pokojnej koexistencie, integrácie a produktívnej výmeny, čo viedlo k jedinečnému architektonickému dizajnu. Spájanie východných a západných kultúr v symbolickej lokalite, kde počas totalitných režimov vládla umelecká sloboda, formovalo charakter mesta a jeho živé dedičstvo je cítiť aj dnes.