Skip to main content

Culture and Creativity

Levend erfgoed van Szentendre (Hongarije)

De stad Szentendre dateert uit de Romeinse tijd maar het huidige gezicht van de stad is sinds het einde van de 17e eeuw vooral bepaald door Servische vluchtelingen. Het karakter van de stad is gevormd door grensoverschrijdende politieke en culturele connecties. Bij de ontwikkeling van de stad speelde het cultureel erfgoed een belangrijke rol. Het stelde haar in staat te functioneren als een brug tussen verschillende West- en Oost-Europese cultuurgebieden, de Balkan en het Karpatische bekken, het katholieke en het orthodoxe christendom. De nabijheid van Boedapest vormde een voortdurende uitdaging voor de stad.

Dankzij grensoverschrijdende contacten wordt Szentendre sinds het einde van de 17e eeuw gekenmerkt door een sfeer van multi-etnische en religieuze verdraagzaamheid, stedelijke veerkracht en creativiteit. De verbindingen via de Donau en het samenleven van de Hongaarse en Servische bevolking met andere culturen hebben de stad gemaakt tot een oase van vreedzame co-existentie, integratie en vruchtbare uitwisseling, waardoor een uniek architecturaal geheel ontstond. Het samengaan van oosterse en westerse culturen op een emblematische plek van artistieke vrijheid onder totalitaire regimes bepaalt de geest van de stad, waar het levend erfgoed vandaag nog steeds kan worden ervaren.