Skip to main content

Culture and Creativity

Živa baština Sentandrije (Mađarska)

Sentandrija postoji od rimskog doba, ali svoj današnji izgled uglavnom duguje srpskim izbjeglicama koje su se ondje naselile krajem 17. st. Na karakter tog grada utjecale su prekogranične političke i kulturne veze. U njegovu je razvoju važnu ulogu imala kulturna baština pa je Sentandrija postala most između kulturnih krugova istoka i zapada, Balkana i Panonske nizine te katoličke i pravoslavne vjere. To što je bio blizu Budimpešte za ovaj je grad predstavljalo stalni poticaj.

Zbog geografskog položaja Sentandriju još od kraja 17. st. karakteriziraju etnička i vjerska tolerancija, urbana otpornost i kreativnost. Zbog veza duž Dunava i plodonosnog suživota mađarskog i srpskog stanovništva i drugih kultura to je mjesto mirnog suživota, integracije i produktivne razmjene s jedinstvenom arhitekturom. Mješavina istočnih i zapadnih kultura oblikovala je duh grada, u čijoj se živoj baštini i danas može uživati. Ta je lokacija simbol umjetničke slobode koja se očuvala i za totalitarnih režima.