Skip to main content

Culture and Creativity

Археологически обект край Крапина (Крапина, Хърватия)

През 1899 г. в този обект са открити най-големият брой кости на неандерталци в Европа — около деветстотин човешки останки от около осемдесет индивида, както и кости от различни животни, датиращи от 125 000 години преди новата ера. Колекцията е изследвана от експерти от цял свят и тяхното тълкуване на находката в Крапина повлиява редица научни теории за човешкото развитие, формирането на нашата цивилизация и за начина, по който човешките общности в Европа са живеели по време на плейстоцена.

В близост до археологическия обект Музеят на неандерталците в Крапина представя по интерактивен начин произхода на живота на Земята и развитието на човечеството.