Skip to main content

Culture and Creativity

Naleziště krapinských neandrtálců (Krapina, Chorvatsko)

V roce 1899 bylo na tomto místě nalezeno největší množství fosilních kostí neandrtálského člověka v Evropě (asi devět set lidských ostatků od asi osmdesáti jedinců), stejně jako kosti různých zvířat z doby před 125 000 lety před naším letopočtem. Tuto sbírku prozkoumali odborníci z celého světa a jejich interpretace nálezů z Krapiny ovlivnila různé vědecké teorie o vývoji člověka, genezi naší civilizace a o tom, jak žila lidská společenství v Evropě v období pleistocénu.

Vedle archeologického naleziště stojí Muzeum krapinských neandrtálců, které dnes interaktivní formou ukazuje počátek života na Zemi a vývoj lidstva.