Skip to main content

Culture and Creativity

Neandertalsko najdišče Krapina (Krapina, Hrvaška)

Na tem kraju so leta 1899 našli največje število neandertalskih kosti v Evropi, približno devetsto človeških ostankov okrog osemdeset posameznikov ter kosti številnih živali izpred 125 000 let. Zbirko so raziskali strokovnjaki z vsega sveta. Njihove razlage najdb iz Krapine so vplivale na različne znanstvene teorije o razvoju človeka, nastanku naše civilizacije in o tem, kako so človeške skupnosti v Evropi živele v pleistocenu.

Poleg arheološkega najdišča danes Muzej krapinskih neandertalcev na interaktiven način prikazuje nastanek življenja na Zemlji in razvoj človeštva.