Skip to main content

Culture and Creativity

Nálezisko neandertálskych fosílií (Krapina, Chorvátsko)

V roku 1899 sa tu našiel najväčší počet skamenených kostí Neandertálca v Európe – zhruba 900 ľudských pozostatkov približne 80 osôb, ako aj kosti rôznych zvierat z obdobia až 125 000 rokov p. n. l. Zbierku skúmali odborníci z celého sveta a ich výklad nálezu z Krapiny ovplyvnil mnohé vedecké teórie o vývine človeka, genéze našej civilizácie a o tom, ako žili ľudské spoločenstvá v Európe v období Pleistocénu.

Neďaleko archeologického náleziska dnes stojí Múzeum krapinských Neandertálcov, ktoré interaktívne približuje počiatok života na Zemi a evolúciu ľudstva.