Skip to main content

Culture and Creativity

Nalazište krapinskih neandertalaca (Krapina, Hrvatska)

Na tom je nalazištu 1899. pronađen najveći broj fosilnih kostiju neandertalaca u Europi: oko devet stotina ljudskih ostataka od oko osamdeset pojedinaca te kosti raznih životinja stare više od 125 000 godina. Stručnjaci iz cijelog svijeta provodili su istraživanja na zbirci i njihova interpretacija nalaza iz Krapine utjecala je na znanstvene teorije o razvoju čovjeka, postanku naše civilizacije i o tome kako su ljudske zajednice u Europi živjele u pleistocenu.

Pored arheološkog nalazišta nalazi se Muzej krapinskih neandertalaca, u kojem se na interaktivan način prikazuje nastanak života na Zemlji i razvoj čovječanstva.