Skip to main content

Culture and Creativity

Stanowisko archeologiczne w Krapinie (Chorwacja)

W tym miejscu w 1899 r. odnaleziono największe w Europie skupisko kości neandertalczyków: około 900 szczątków blisko 80 osób, jak również kości różnych zwierząt datowanych na 125 tysięcy lat p.n.e. Znalezisko z Krapiny było badane przez specjalistów z całego świata. Wyniki ich badań miały duży wpływ na różne teorie naukowe dotyczące rozwoju człowieka, powstania naszej cywilizacji i trybu życia wspólnot ludzkich w Europie w okresie plejstoceńskim.

Obecnie w pobliżu stanowiska archeologicznego znajduje się Muzeum Neandertalczyka w Krapinie, które w interaktywny sposób prezentuje początki życia na Ziemi i ewolucję gatunku ludzkiego.