Skip to main content

Culture and Creativity

Гробище № 123 на Източния фронт на Първата световна война (Лужна — Пустки, Полша)

Военното гробище № 123, създадено през 1918 г. на хълма Пустки, е сцена на една от най-големите битки на Източния фронт по време на Първата световна война, водена между австро-унгарската и германската армия и руската армия: битката при Горлице, наречена още Вердюн на Изтока. Гробището е място за вечен покой на войници от тези три армии, идващи от територии, които са част от днешните Австрия, Унгария, Германия, Полша, Украйна, Русия, Словения, изповядващи различни религии и говорещи различни езици.

Гробище № 123 на Източния фронт на Първата световна война е място за възпоменание, което олицетворява идеята за икуменизъм с еднакво отношение към падналите, независимо към коя армия, народност или религия принадлежат.