Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneet kohteet

Euroopan kulttuuriperintökohteet edustavat virstanpylväitä tämän päivän Euroopan luomisessa. Kohteet symboloivat Euroopan ihanteita, arvoja, historiaa ja yhdentymistä. Niiden kattama aikajana ulottuu sivilisaation syntyhetkistä aina nykypäivän Eurooppaan.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksia on myönnetty vuodesta 2013 lähtien. Kohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota niiden symboliseen arvoon ja rooliin Euroopan historiassa sekä siihen, millaista toimintaa ne tarjoavat. Euroopan kulttuuriperintökohteet tuovat Euroopan unionin ja sen kansalaiset lähemmäs toisiaan.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on ainutlaatuinen

Euroopan kulttuuriperintötunnus ei ole sama asia kuin Unescon maailmanperintökohteiden luettelo.

Euroopan kulttuuriperintökohteet herättävät eloon Euroopan tarinan ja sen taustalla olevan historian.

Kulttuuriperintökohteilla edistetään symbolisia eurooppalaisia arvoja. Samalla tehdään tunnetuksi näiden kohteiden merkittävää roolia Euroopan historiassa ja kulttuurissa. Lisäksi kulttuuriperintökohteet tarjoavat arvokasta koulutustoimintaa, erityisesti nuorille.

Euroopan kulttuuriperintökohteisiin voi tutustua joko yksittäin tai osana verkostoa. Vierailu kohteissa antaa hyvän käsityksen Euroopan kulttuuriperinnön ja saavutusten monipuolisuudesta ja runsaudesta.

Tunnuksen saaneet kohteet

Euroopan kulttuuriperintötunnus on myönnetty tähän mennessä 60 kohteelle.