Skip to main content

Culture and Creativity

Kaunas vuosina 1919–1940, Liettua

Kaunasin kaupunki oli sotien välisenä aikana tilapäisesti Liettuan pääkaupunkina, ja siitä kehittyi nykyaikainen, eloisa ja dynaaminen maan kulttuurin keskus.

Monet muissa Euroopan maissa opiskelleet liettualaiset toivat Kaunasiin palatessaan mukanaan tietoa ja uusia ajatuksia. Nykyaikaisten suuntausten ja vanhojen perinteiden hedelmällinen sekoitus johti maan kukoistavaan kehitykseen, mikä näkyy myös kaupungin tuon aikakauden arkkitehtuurissa.

Raadin raportissa on lisätietoa kohteen valinnasta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saajaksi.