Skip to main content

Culture and Creativity

Каунас от периода 1919 — 1940 г., Литва

В периода между двете световни войни град Каунас е „временната столица“ на Литва и се превръща в модерно, изпълнено с живот и динамика културно средище на страната.

Много от литовците, които следват в други европейски страни, донасят в Каунас знания и идеи. Там плодотворната комбинация от модерни тенденции и стари традиции става двигател за благоденствието на страната и намира отражение в архитектурата на града от този период.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.