Skip to main content

Culture and Creativity

Kaunas v letech 1919–1940 (Litva)

V meziválečném období bylo město Kaunas „dočasným hlavním městem“ Litvy a vyvinulo se v moderní, pulzující a dynamické kulturní centrum země.

Mnoho Litevců, kteří studovali v jiných evropských zemích, se do Kaunasu vracelo s novými znalostmi a myšlenkami a plodná směsice moderních trendů a starých tradic podnítila rozvoj země v podobě vzkvétající dobové architektury města.

O výběru pamětihodnosti zjistěte více ze zprávy panelu.