Skip to main content

Culture and Creativity

Kaunas od 1919. do 1940., Litva

Tijekom međuratnog razdoblja grad Kaunas bio je privremeni glavni grad Litve te se razvio u moderno, živahno i dinamično kulturno središte zemlje.

Mnogi Litavci koji su studirali u drugim europskim zemljama u Kaunas su donijeli novo znanje i ideje, a kombinacija modernih tendencija i tradicija potaknula je procvat arhitekture u tom razdoblju.

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.