Skip to main content

Culture and Creativity

Kaunase linn aastatel 1919–1940, Leedu

Sõdadevahelisel perioodil oli Kaunase linn Leedu ajutine pealinn ning temast sai nüüdisaegne, elav ja dünaamiline kultuurikeskus kogu Leedu jaoks.

Paljud teistes Euroopa riikides õppinud leedulased tõid Kaunasesse teadmisi ja ideid ning moodsate suundumuste ja vanade tavade viljakas kokkupuude soosis riigi õitsengut, mis väljendus Kaunase tollases linnaarhitektuuris.

Lisateavet objekti valiku kohta leiate eksperdikomitee aruandest.