Skip to main content

Culture and Creativity

Kowno w latach 1919–1940 (Litwa)

W okresie międzywojennym Kowno było tymczasową stolicą Litwy i stało się nowoczesnym, prężnym i dynamicznym ośrodkiem kulturalnym kraju.

Wielu obywateli Litwy, którzy studiowali w innych krajach Europy, przywiozło ze sobą do Kowna nowe doświadczenia i pomysły, które zaowocowały intrygującą mieszanką nowoczesnych tendencji i dawnych tradycji. Przyczyniło się do prężnego rozwoju kraju, widocznego w architekturze miasta z tamtego okresu.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.