Skip to main content

Culture and Creativity

Azoreiden merenalainen kulttuuriperintö (Portugali)

Azoreiden merenalainen kulttuuriperintö koostuu 30:sta yleisölle avoimesta sukelluskohteesta, joissa keskitytään erilaisiin haaksirikkoihin 1400- ja 1900-lukujen väliseltä ajalta.
Kohteet edustavat Azoreiden merenalaista kulttuuriperintöä, johon kuuluu yli 1 000 dokumentoitua haaksirikkoa ja noin 100 tunnistettua vedenalaista arkeologista kohdetta.

Azoreiden saaristo oli strategisesti tärkeä Atlantin ylittävillä merimatkoilla. Kulttuuriperintöön sisältyvät 30 haaksirikkoa liittyvät Euroopan historiaan ja kauppaan 1500-luvulta 1900-luvulle:

  • Etelä-Amerikan hopeareitti
  • Atlantin ylittävän orjakaupan reitti
  • useat sotilaalliset konfliktit, kuten Yhdysvaltojen vapaussota ja maailmansodat
  • Euroopasta Amerikkaan lähteneiden siirtolaisten laivat

tutkimusmatkat, kuten Charles Darwinin kuuluisa purjehdus Etelä-Amerikan ympäri Beagle-laivalla.
Azoreiden merenalainen kulttuuriperintö, jota nämä 30 haaksirikkoa edustavat, kertoo Azoreiden merkityksestä Euroopan historiassa. Saaristo tunnettiin ”maailman pullonkaulana” mannertenvälisillä purjehduksilla vuosisatojen ajan. Azoreiden haaksirikot tarjoavat konkreettista aineistoa eurooppalaisten vaikutuspiirin laajentumisesta valtamerten yli ja globalisaation alkuajoista muun muassa kaupan, sodankäynnin ja siirtolaisuuden osalta. Haaksirikot esitetään Euroopan historian aikakapseleina, eri aikojen ja alueiden symboleina. Haaksirikkojen eurooppalainen ulottuvuus, kansallisten rajojen ylittäminen ja niiden merkitys ja paikka Euroopan historiassa esitellään jäsennellysti sivuston kertomuksissa.