Skip to main content

Culture and Creativity

Podmořské kulturní dědictví Azorských ostrovů (Portugalsko)

Azorské podmořské kulturní dědictví tvoří síť třiceti míst určených pro veřejné potápění, která jsou seskupena v oblasti výskytu lodních vraků potopených v rozmezí 15. až 20. století.
Tato místa dobře charakterizují podmořské dědictví Azor obecně. Tvoří jej více než tisícovka zdokumentovaných vraků lodí, včetně zhruba sta nalezených podmořských archeologických lokalit.

Azorské souostroví mělo v rámci transatlantské námořní dopravy strategický význam. Třicet lodních vraků je spojeno s různými aspekty evropské historie a obchodu v období od 16. do 20. století:

  • stříbrná cesta do Jižní Ameriky
  • transatlantský obchod s otroky
  • vojenské konflikty, jako byla americká válka za nezávislost a obě světové války
  • lodě emigrantů z Evropy do Ameriky

objevitelské výpravy, např. slavná plavba na lodi Beagle, na které se Charles Darwin plavil kolem Jižní Ameriky
Azorské podmořské kulturní dědictví reprezentované vzorkem těchto třiceti lodních vraků svědčí o úloze Azor v evropských dějinách jako dopravního uzlu na námořních trasách v průběhu mnoha staletí. Lodní vraky na Azorách jsou hmatatelným důkazem o expanzi Evropanů přes oceány a o raných počátcích globalizace z hlediska obchodu, vojenských operací, migrace apod. Jsou schránkami ukrývajícími němá svědectví o historii různých období a různých evropských území. Příběh této lokality dobře vyjadřuje evropský rozměr, přeshraniční charakter a úlohu a místo v evropské historii.