Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv under vatten (Azorerna, Portugal)

Azorernas kulturarv under vatten är ett nätverk av 30 offentliga dykplatser runt ett antal skeppsvrak från 1400- till 1900-talet.
Platserna är representativa för Azorernas totala kulturarv under vatten, som består av över 1 000 dokumenterade skeppsvrak och runt 100 identifierade arkeologiska fyndplatser.

Ögruppen Azorerna var av strategisk betydelse för sjöfararna över Atlanten. De 30 skeppsvraken kan kopplas till olika aspekter av den europeiska historien och handeln, från 1500- till 1900-talet. Det gäller bland annat

  • silvervägen till Sydamerika
  • slavhandeln över Atlanten
  • militära konflikter, som det nordamerikanska frihetskriget och de båda världskrigen
  • emigrationsfartygen från Europa till Nordamerika

utforskningsexpeditionerna, t.ex. den kända sjöresan med HMS Beagle, som Charles Darwin färdades med runt Sydamerika.
Azorernas kulturarv under vatten, som representeras av de 30 skeppsvraken, vittnar om ögruppens roll i Europas historia som ”världens flaskhals” för Atlantseglingar under många århundraden. Azorernas skeppsvrak är ett bevis på européernas expansion över världshaven och startpunkten för globaliseringen inom t.ex. handel, militära insatser och migration. Vraken fungerar som tidskapslar för den europeiska historien och är en symbol för andra tider och landområden. Den europeiska dimensionen, den gränsöverskridande karaktären och betydelsen för Europas historia framgår tydligt av platsen.