Skip to main content

Culture and Creativity

Cultureel onderwatererfgoed van de Azoren, Portugal

Het cultureel onderwatererfgoed van de Azoren bestaat uit een netwerk van dertig toeristische duiklocaties rond een aantal scheepswrakken uit de 15e tot de 20e eeuw.
Deze locaties zijn representatief voor het hele onderwatererfgoed van de Azoren, dat bestaat uit meer dan duizend gedocumenteerde scheepswrakken, waarvan er ongeveer honderd als archeologische vindplaats worden beschouwd.

De Azorenarchipel was van strategisch belang voor het trans-Atlantische scheepsverkeer. De dertig scheepswrakken zijn verbonden met verschillende aspecten van de Europese geschiedenis en handel van de 16e tot de 20e eeuw:

  • de zilverroute naar Zuid-Amerika
  • de trans-Atlantische slavenhandel
  • militaire conflicten zoals de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de beide wereldoorlogen
  • de emigratie van Europa naar Amerika

expedities zoals de beroemde reis van Charles Darwin met de Beagle rond Zuid-Amerika
Het cultureel onderwatererfgoed van de Azoren, dat wordt vertegenwoordigd door deze dertig scheepswrakken, getuigt van de eeuwenoude rol van de Azoren in de Europese geschiedenis als de “flessenhals” van de transcontinentale scheepvaart. De scheepswrakken van de Azoren getuigen ook van de Europese expansie over de oceanen en het prille begin van de globalisering op het gebied van handel, militaire acties, migratie enz. Het lijken wel tijdcapsules van de Europese geschiedenis, symbolen van andere tijden en gebieden. De Europese dimensie, het grensoverschrijdende karakter en de rol en plaats van dit erfgoed in de Europese geschiedenis worden duidelijk in de verhalen over de schepen die vergaan zijn.