Skip to main content

Culture and Creativity

Azoru salu zemūdens kultūras mantojums (Portugāle)

Azoru salu zemūdens kultūras mantojumu veido tīkls no 30 publiskām niršanas vietām, kurās ir aplūkojami dažādi XV–XX gs. kuģu vraki.
Šīs vietas reprezentē Azoru salu kopējo zemūdens mantojumu, kas sastāv no vairāk nekā 1000 dokumentētu kuģu vraku, tostarp aptuveni 100 identificētu zemūdens arheoloģisko pieminekļu.

Azoru salu arhipelāgam bija stratēģiska nozīme braucienos pāri Atlantijas okeānam. Pieteikumā minētie 30 kuģu vraki ir saistīti ar dažādiem XVI–XX gs. Eiropas vēstures un tirdzniecības aspektiem:

  • Sudraba ceļu uz Dienvidameriku,
  • vergu tirdzniecību pāri Atlantijas okeānam,
  • militāriem konfliktiem, piemēram, ASV neatkarības karu un abiem pasaules kariem,
  • emigrācijas kuģiem no Eiropas uz Ameriku,

pētnieku ekspedīcijām, piemēram, slaveno ceļojumu ar kuģi “Beagle”, ar kuru Čārlzs Darvins apbrauca apkārt Dienvidamerikai.
Azoru salu zemūdens kultūras mantojums, ko atspoguļo šo 30 kuģu vraku izlase, liecina par Azoru salu nozīmi Eiropas vēsturē, kur tās daudzu gadsimtu garumā bija “pasaules caurbrauktuve” kuģojumos pāri Atlantijas okeānam. Azoru salu kuģu vraki sniedz būtiskus pierādījumus par eiropiešu ekspansiju pāri okeāniem un par agrīniem globalizācijas aizmetņiem — tirdzniecību, militārām kampaņām, migrāciju utt. Kuģu vraki tiek pozicionēti kā laika kapsulas, kas satur liecības par Eiropas vēsturi un pārstāv dažādus laikus un dažādas teritorijas. Šā objekta vēstījumā skaidri izpaužas Eiropas dimensija, pārrobežu aspekts un tā nozīme un vieta Eiropas vēsturē.