Skip to main content

Culture and Creativity

Assooride veealune kultuuripärand (Portugal)

Assooride veealune kultuuripärand koosneb 30 avalikust sukeldumiskohast, kus saab vaadelda 15.–20. sajandil seilanud laevade vrakke.
Need sukeldumiskohad moodustavad esindusliku valiku Assooride veealusest pärandist, mis koosneb rohkem kui 1000 dokumenteeritud laevavrakist, sealhulgas umbes 100 veealusest arheoloogilisest muistisest.

Assooride saarestik oli Atlandi-üleste merereiside jaoks strateegilise tähtsusega. Taotluses osutatud 30 laevavrakki on seotud Euroopa 16.–20. sajandi ajaloo ja kaubanduse mitmesuguste aspektidega nagu

  • hõbeda vedu Lõuna-Ameerikast Euroopasse,
  • Atlandi-ülene orjakaubandus,
  • sõjalised konfliktid (Ameerika iseseisvussõda ja mõlemad maailmasõjad),
  • mereteed pidi toimunud väljaränne Euroopast Ameerikasse,

maadeavastamine (Charles Darwini reis ümber Lõuna-Ameerika purjelaeval Beagle).
Assooride veealune kultuuripärand, mida 30 laevavrakist koosnev valim esindab, annab tunnistust Assooride rollist Euroopa ajaloos. Mitme sajandi jooksul on saarestik olnud purjelaevade jaoks oluline peatuspaik mandritevahelistel reisidel. Assooride laevavrakid on tõend eurooplaste ekspansioonist üle ookeanide, varasest globaliseerumisest kaubanduses, sõjalisest tegevusest ja rändest. Laevavrakid on kui Euroopa ajalugu tutvustavad ajakapslid, mis seotud eri ajastute ja riikidega. Sukeldumiskohtade puhul tuleb hästi esile nii nende Euroopa mõõde ja piiriülene olemus kui ka seotus Euroopa ajalooga.