Skip to main content

Culture and Creativity

Podmorské kultúrne dedičstvo na Azorách (Portugalsko)

Podmorské kultúrne dedičstvo na Azorách tvorí sieť 30 verejných potápačských lokalít sústredených okolo viacerých vrakov z 15. až 20. storočia.
Tieto lokality sú reprezentatívne z pohľadu celkového podmorského dedičstva na Azorách, ktoré pozostáva z viac ako 1 000 zdokumentovaných vrakov vrátane približne 100 identifikovaných podmorských archeologických nálezísk.

Súostrovie Azory malo pre transatlantické výpravy mimoriadny význam. Týchto tridsať vrakov spájajú rôzne aspekty európskej histórie a obchodu od 16. až po 20. storočie:

  • strieborná cesta do Južnej Ameriky,
  • transatlantický obchod s otrokmi,
  • vojenské konflikty, ako napríklad americká vojna za nezávislosť a obidve svetové vojny,
  • lode s emigrantmi z Európy do Ameriky,

objaviteľské expedície, ako je preslávená plavba na lodi Beagle, na palube ktorej sa plavil Charles Darwin okolo Južnej Ameriky.
Podmorské kultúrne dedičstvo na Azorách, ako ho reprezentuje vzorka týchto tridsiatich vrakov, svedčí o tom, že Azory boli v európskej histórii po mnohé stáročia akýmsi „hrdlom sveta“ pre transkontinentálne plavby. Azorské vraky poskytujú významné dôkazy o európskej zaoceánskej expanzii a o začiatkoch globalizácie, pokiaľ ide o obchod, vojenské akcie, migráciu atď. Sú prezentované ako časové kapsule európskej histórie symbolizujúce rôzne obdobia a rôzne územia. V príbehu tejto lokality je obsiahnutý jej európsky rozmer, cezhraničný charakter i jej úloha a miesto v európskej histórii.