Skip to main content

Culture and Creativity

Подводното културно наследство на Азорските острови (Португалия)

Подводното културно наследство на Азорските острови се състои от мрежа от 30 обществени места за гмуркане, намиращи се в близост до кораби, потънали между 15-и и 20-и век.
Тези места са представителни за цялото подводно наследство на Азорските острови, което включва над 1000 документирани потънали кораба, включително около 100 подводни археологически обекта.

Азорският архипелаг е бил от стратегическо значение за трансатлантическите пътувания. 30-те потънали кораба в заявлението са свързани с различни аспекти на европейската история и търговия от 16-и до 20-и век:

  • Сребърния път към Южна Америка
  • трансатлантическата търговия с роби
  • военните конфликти, като американската война за независимост и двете световни войни
  • корабите с емигранти, пътуващи от Европа до Америка

проучвателните експедиции, като прочутото пътуване на борда на „Бигъл“, благодарение на което Чарлз Дарвин обиколил Южна Америка.
Подводното културно наследство на Азорските острови, представено от тези примерни 30 потънали кораба, свидетелства за ролята на Азорските острови в европейската история като най-труднопроходимото място в света за трансконтиненталното корабоплаване в продължение на много векове. Потъналите кораби на Азорските острови са съществено доказателство за покоряването на океаните от европейците и за ранното начало на глобализацията от гледна точка на търговията, военните действия, миграцията и т.н. Потъналите кораби са представени като послания към бъдещето в европейската история и символизират различни периоди и различни територии. Европейското измерение, трансграничният характер и ролята и мястото в европейската история са добре изразени в описанието на обекта.