Skip to main content

Culture and Creativity

Podvodna kulturna dediščina Azorov (Portugalska)

Podvodno kulturno dediščino Azorov sestavlja omrežje 30 javnih potapljaških mest s težišči na različnih ostankih ladij iz obdobja med 15. in 20. stoletjem.
Ta mesta so reprezentativna za celotno podvodno dediščino Azorov, ki zajema več kot 1 000 dokumentiranih ostankov ladij, vključno z okoli 100 odkritimi podvodnimi arheološkimi najdišči.

Azorsko otočje je bilo strateškega pomena za čezatlantska potovanja. 30 ostankov ladij je povezanih z različnimi vidiki evropske zgodovine in trgovine od 16. do 20. stoletja:

  • srebrna pot do Južne Amerike
  • čezatlantska trgovina s sužnji
  • vojaški spopadi, kot so ameriška vojna za neodvisnost in obe svetovni vojni
  • ladje izseljencev iz Evrope v Ameriko

raziskovalne odprave, kot je slavno potovanje z ladjo Beagle, s katero je Charles Darwin obplul Južno Ameriko
Podvodna kulturna dediščina Azorov, kot je predstavljena na primeru teh 30 ostankov ladij, priča o večstoletni vlogi, ki jo je otočje imelo v evropski zgodovini kot „svetovno ozko grlo“ za čezcelinska potovanja. Ostanki ladij na Azorih so materialni dokaz širjenja Evropejcev prek oceanov in zgodnjih izhodišč globalizacije v smislu trgovine, vojaških akcij, selitev itd. Predstavljeni so kot časovne kapsule evropske zgodovine, ki simbolično prikazujejo različna obdobja in različna ozemlja. Njihova evropska razsežnost, čezmejna narava ter vloga in mesto v evropski zgodovini so na sami lokaciji jasno izraženi.