Skip to main content

Culture and Creativity

Podwodne dziedzictwo kulturowe Azorów (Portugalia)

Podwodne dziedzictwo kulturowe Azorów to sieć 30 ogólnie dostępnych stanowisk umożliwiających nurkowanie na wrakach statków zatopionych między XV a XX w.
Stanowiska do nurkowania wybrano jako dobre przykłady całego podwodnego dziedzictwa Azorów, na które składa się ponad tysiąc udokumentowanych wraków, w tym około stu zidentyfikowanych podwodnych stanowisk archeologicznych.

Archipelag Azorów miał strategiczne znaczenie dla wypraw transatlantyckich. 30 wspomnianych wraków wiąże się z różnymi aspektami europejskiej historii i handlu od XVI do XX w., takimi jak:

  • srebrny szlak wiodący do Ameryki Południowej
  • transatlantycki handel niewolnikami
  • konflikty zbrojne, takie jak amerykańska wojna o niepodległość oraz I i II wojna światowa
  • statki z emigrantami z Europy do Ameryki

ekspedycje, takie jak słynna wyprawa Charlesa Darwina po Ameryce Południowej na okręcie Beagle.
Reprezentowane przez te 30 wraków podwodne dziedzictwo kulturowe Azorów świadczy o roli, jaką w historii Europy odegrał ów archipelag, przez wiele stuleci stanowiący „wąskie gardło” transkontynentalnej żeglugi. Azorskie wraki to namacalne dowody europejskiej ekspansji transoceanicznej i początków globalizacji w zakresie handlu, działań zbrojnych, migracji itp. Wraki można postrzegać jako kapsuły czasu opowiadające historię Europy, symbolizujące różne wieki i obszary. Historia tego obiektu archeologicznego dobrze oddaje ich europejski wymiar, transgraniczny charakter oraz rolę i miejsce w historii europejskiej.