Skip to main content

Culture and Creativity

Обектът за възпоменание в Ламбиновице (Полша)

Обектът за възпоменание в Ламбиновице се състои от няколко места по продължение на „Пътя на възпоменанието“: старото гробище за военнопленници, районите на бившите военнопленнически лагери „Щалаг“ VIII B (344) и 318/VIII F (344) Ламсдорф, гробището за съветски военнопленници, района на бившия трудов лагер и неговото гробище, както и Централния музей на военнопленниците.

През 1964 г. се създава музей, за да бъде почетена паметта на загиналите и да бъдат проучени въпросите около военнопленниците и лагерите, използвани за първи път по време на Френско-пруската война през 1870—1871 г. и след това отново — през Първата и Втората световна война. В старото гробище са погребани над 7000 военнопленници от няколко европейски националности. По време на Втората световна война в лагерите са затворени много антинацисти и борци за свобода. След войните лагерите са били използвани за мигриращи цивилни лица.

Обектът за възпоменание в Ламбиновице е от транснационално значение, тъй като лагерите са били използвани от различни държави, както и поради произхода на самите военнопленници. Обектът е свидетел на гледните точки на хиляди европейци относно важни европейски исторически събития — от Френско-пруската война до масовите миграции след Втората световна война. Той играе важна роля за възпоменанието, проучването — чрез обикновени и сравнителни изследвания — и тълкуването на тези по-малко известни елементи от историята на Европа. В заявлението се подчертава необходимостта да се вземат предвид различните гледни точки и да се установи връзка с настоящето.