Skip to main content

Culture and Creativity

Pamiatková lokalita v Łambinowiciach (Poľsko)

Pamiatkovú lokalitu v Łambinowiciach tvoria viaceré miesta pozdĺž „Cesty spomienky“: starý cintorín vojnových zajatcov, areály bývalých táborov Stalags VIII B (344) a 318/VIII F (344) v Lamsdorfe, cintorín sovietskych vojnových zajatcov, areál bývalého pracovného tábora a jeho cintorín a Centrálne múzeum vojnových zajatcov.

Múzeum bolo zriadené v roku 1964 na uctenie si pamiatky a štúdium táborov a otázok týkajúcich sa cintorína vojnových zajatcov, ktorý bol zriadený počas prusko-francúzskej vojny v rokoch 1870 – 1871 a používaný počas prvej aj druhej svetovej vojny. Na tomto starom cintoríne je pochovaných viac ako 7 000 vojnových zajatcov viacerých európskych národností. Počas druhej svetovej vojny boli v táboroch uväznení mnohí bojovníci za slobodu a proti nacizmu. Po vojnách boli tábory používané pre migrujúce civilné obyvateľstvo.

Pamiatková lokalita v Łambinowiciach má nadnárodný význam vzhľadom na to, že tábory boli používané rôznymi štátmi a tiež vzhľadom na pôvod samotných vojnových zajatcov. Lokalita je svedkom rôznych pohľadov tisícov Európanov na významné európske historické udalosti, od prusko-francúzskej vojny až po masovú migráciu po druhej svetovej vojne. Zohráva dôležitú úlohu pri pripomínaní si týchto udalostí, štúdiu na základe populárneho a komparatívneho výskumu, ako aj pri výklade týchto menej známych kapitol európskej histórie. V žiadosti sa zdôrazňuje potreba preskúmať rôzne perspektívy a vytvoriť prepojenie so súčasnosťou.