Skip to main content

Culture and Creativity

Łambinowice mälestuspark (Poola)

Łambinowice mälestuspark koosneb mitmest piki mälestusrada asuvast mälestamisväärsest paigast: vana sõjavangide kalmistu, endiste Stalagsi VIII B (344) ja Lamsdorfi vangilaagrite 318/VIII F (344) alad, nõukogude sõjavangide kalmistu, endise sunnitöölaagri ala ja selle kalmistu ning sõjavangide muuseum.

Muuseum loodi 1964. aastal, et mälestada sõjavange ja uurida 1870.–1871. aasta Prantsuse-Preisi sõja ajal loodud sunnitöölaagrite ja seal viibinud sõjavangidega seotud ajalugu. Laagrid olid kasutusel ka I ja II maailmasõja ajal. Vanale kalmistule on maetud üle 7000 sõjavangi mitmest Euroopa rahvusest. Teise maailmasõja ajal hoiti laagrites vangistuses paljusid natsismivastaseid ja vabadusvõitlejaid. Sõjajärgsel ajal kasutati laagreid ühest paigast teise liikuvate tsiviilelanike majutamiseks.

Łambinowice mälestuspark on rahvusvahelise tähtsusega, sest laagrid on kuulunud mitmele riigile ja ka sõjavangid on olnud eri rahvusest. Park aitab hoida mälestust tuhandete eurooplaste saatusest Euroopa oluliste ajaloosündmuste ajal, alates Prantsuse-Preisi sõjast kuni massilise rändeni pärast II maailmasõda. Paigal on tähtis roll Euroopa ajaloo vähem tuntud seikade talletamisel, uurimisel (populaar-teaduslike ja võrdlevate uuringute kaudu) ja tõlgendamisel. Taotluses rõhutatakse vajadust uurida erinevaid vaatenurki ja luua seos tänapäevaga.