Skip to main content

Culture and Creativity

Mindesmærket i Łambinowice, Polen

Mindesmærket i Łambinowice består af adskillige steder langs den såkaldte "Mindesmærkevej": den gamle kirkegård for krigsfanger, områderne for de tidligere Stalag-lejre VIII B (344) og 318/VIII F (344) i Lamsdorf, kirkegården for sovjetiske krigsfanger, området for den tidligere arbejdslejr og tilhørende kirkegård og hovedmuseet for krigsfanger.

I 1964 blev der oprettet et museum for at mindes og undersøge lejrene og forskellige problemstillinger i forbindelse med krigsfangerne nærmere. Lejrene blev oprettet under den fransk-preussiske krig i 1870-71 og anvendt under Første og Anden Verdenskrig. Over 7.000 krigsfanger af forskellig europæisk nationalitet er begravet på den gamle kirkegård. Under Anden Verdenskrig blev mange modstandere af nazisterne og frihedskæmpere fængslet i lejrene. Efter krigene blev lejrene brugt til at huse migranter.

Mindesmærket i Łaminowice har tværnational betydning, da lejrene blev anvendt af forskellige lande, og da krigsfangerne var af forskellig herkomst. Mindesmærket er et vidnesbyrd om vigtige historiske begivenheder i Europa, helt fra den fransk-preussiske krig til massemigrationerne efter Anden Verdenskrig. Det spiller en vigtig rolle i forhold til at mindes, undersøge – ved hjælp af populær og komparativ forskning – og fortolke disse mindre kendte dele af Europas historie. I ansøgningen understreges det, at det er nødvendigt at inddrage forskellige perspektiver på historien og at skabe en forbindelse til nutiden.