Skip to main content

Culture and Creativity

Herdenkingsroute in Łambinowice (Polen)

De herdenkingsroute in Łambinowice voert langs verschillende plaatsen: het oude krijgsgevangenenkerkhof, de voormalige stalags VIII B (344) en 318/VIII F (344) Lamsdorf, het kerkhof van de Sovjetkrijgsgevangenen, het kerkhof van de slachtoffers van het werkkamp en een afdeling van het centrale krijgsgevangenenmuseum van Opole.

In 1964 werd een museum opgericht om de kampen en het lot van de krijgsgevangenen te herdenken en te bestuderen. De kampen werden ingericht tijdens de Frans-Pruisische Oorlog in 1870-71 en gebruikt tijdens beide wereldoorlogen. Meer dan 7000 krijgsgevangenen uit verschillende Europese landen zijn op het oude kerkhof begraven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel tegenstanders van de nazi’s en vrijheidsstrijders in het kamp gevangen gehouden. Na de oorlogen werden de kampen gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

De herdenkingsroute in Łambinowice heeft een transnationaal karakter omdat de kampen door verschillende staten werden gebruikt en de krijgsgevangenen zelf uit tal van landen afkomstig waren. De route geeft de kijk van duizenden Europeanen op belangrijke historische gebeurtenissen in Europa weer, van de Frans-Pruisische oorlog tot de verdrijvingen na de Tweede Wereldoorlog. Zij speelt een belangrijke rol bij het herdenken, bestuderen – via algemeen en vergelijkend onderzoek – en duiden van deze minder bekende aspecten van de Europese geschiedenis. Het project benadrukt de noodzaak gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en probeert een verband te leggen met het heden.