Skip to main content

Culture and Creativity

Minnesplatsen i Łambinowice (Polen)

Minnesplatsen i Łambinowice består av flera platser längs den så kallade ”minnesvägen”: den gamla begravningsplatsen för krigsfångar, områdena för de tidigare lägren VIII B (344) och 318/VIII F (344), begravningsplatsen för sovjetiska krigsfångar, området där det tidigare arbetslägret låg, med tillhörande begravningsplats, och centralmuseet om krigsfångar.

Museet öppnades 1964 för att minnas och studera lägren och krigsfångarnas situation. Lägren kom till under fransk-tyska kriget 1870–1871 och användes också under första och andra världskriget. Över 7 000 krigsfångar från olika europeiska länder ligger begravda på den gamla begravningsplatsen. Under andra världskriget satt många antinazister och frihetskämpar fängslade i lägren och sedan användes de som migrantläger.

Minnesplatsen i Łambinowice är en viktig plats för flera länder och vittnar om tusentals européers erfarenheter av viktiga händelser i Europas historia – från fransk-tyska kriget till massmigrationen efter andra världskriget. Platsen spelar en viktig roll för att minnas, studera och tolka mindre kända delar av den europeiska historien. I ansökan betonas behovet av att ta hänsyn till olika perspektiv och skapa band till nutiden.