Skip to main content

Culture and Creativity

Piemiņas vieta Lambinovicē (Polija)

Piemiņas vieta Lambinovicē (Łambinowice) sastāv no vairākiem objektiem “Piemiņas ceļā”. Tie ir karagūstekņu vecie kapi, kādreizējo karagūstekņu nometņu “Stalag VIII B (344)” un “Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf” teritorijas, padomju karagūstekņu kapi, agrākās darba nometnes un tās kapu teritorija un Karagūstekņu centrālais muzejs.

1964. gadā tika nodibināts muzejs, lai pieminētu un pētītu Francijas un Prūsijas 1870.–1871. gada kara laikā izveidotās un Pirmajā pasaules karā un Otrajā pasaules karā izmantotās karagūstekņu nometnes un ar karagūstekņiem saistītos jautājumus. Vecajos kapos ir apbedīti vairāk nekā 7000 karagūstekņu no vairākām Eiropas valstīm. Otrajā pasaules karā nometnēs bija ieslodzīti daudzi antinacisti un brīvības cīnītāji. Pēc kariem nometnes izmantoja civiliedzīvotāju migrācijai.

Piemiņas vietai Lambinovicē ir starptautiska nozīme, jo nometnes izmantoja dažādas valstis un arī paši karagūstekņi bija no dažādām valstīm. Šī vieta glabā liecības par tūkstošiem eiropiešu skatījumu uz svarīgiem Eiropas vēstures notikumiem, sākot ar Francijas un Prūsijas karu un beidzot ar masveida migrāciju pēc Otrā pasaules kara. Tai ir liela nozīme šo mazāk zināmo Eiropas vēstures lappušu pieminēšanā, tautas izziņā un salīdzinošajā pētīšanā un interpretācijā. Pieteikumā ir uzsvērta vajadzība aplūkot dažādas perspektīvas un nodibināt saikni ar mūsdienām.