Skip to main content

Culture and Creativity

A łambinowicei emlékhely (Lengyelország)

A łambinowicei emlékhely az „Emlékezés útja” melletti helyszíneket öleli fel: a régi hadifogoly-temetőt, a Łambinowice (Lamsdorf) területén elhelyezkedő, korábbi VIII B (344) és 318/VIII F (344) számú törzstáborokat (Stammlager, Stalag), a szovjet hadifogoly-temetőt, az egykori munkatábort és az ahhoz tartozó temető területét, valamint a Központi Hadifogoly-múzeumot.

1964-ben létrehoztak egy múzeumot az 1870–71-es francia–porosz háború idején felépített, majd az I. és a II. világháborúban is használt táborok és a hadifoglyokkal kapcsolatos kérdések emlékére és tanulmányozására. A régi temetőben számos európai nemzet több mint 7000 hadifoglya van eltemetve. A táborokban a II. világháborúban számos náciellenes ellenállót és szabadságharcost is fogva tartottak. A táborok a háborúk után otthonaikat elvesztett civilek számára biztosítottak helyet.

Łambinowice háborús emlékhelyei azért rendelkeznek páneurópai jelentőséggel, mert a táborokat különböző államok használták, a hadifoglyok pedig maguk is különböző nemzetek szülöttei voltak. A helyszín európaiak ezreinek nézőpontjából tanúskodik Európa sarkalatos történelmi eseményeiről, a francia–porosz háborútól kezdve a II. világháború utáni tömeges vándorlásokig. Népszerűsítő és összehasonlító kutatásokkal fontos szerepet játszik az európai történelem e kevéssé ismert epizódjainak tanulmányozásában és értelmezésében, valamint az azokról való megemlékezésben. A pályázat hangsúlyozza a különböző nézőpontok megvizsgálásának, valamint a jelennel való kapcsolat kialakításának fontosságát.